Yläraajojen säteilyoireet

Yläraajojen säteilyoireet ovat usein peräisin lihas- ja hermokudoksista

Yläraajojen säteilyoireet liittyvät yleensä niska-hartiaseudun ongelmiin, yläselän heikkoon liikkuvuuteen sekä lavan seudun lihasjännitykseen. Itse säteilyoireet voivat johtua hermon pinnetilasta kaularangan alaosassa tai rintarangan yläosassa, lihasjännityksestä hartioiden ja lapojen seudussa tai hermon pinnetilasta alempana yläraajassa esimerkiksi kyynärpään seudussa. Kaularangassa hermopinnettä voivat aiheuttaa välilevyn pullistuma, hermojuuriaukon ahtauma sekä kaulan alueen lihaskireydet. Rintarangan yläosassa hermopinnettä voivat aiheuttaa pikkunivelten toimintahäiriöt, ylimmän kylkiluun toimintahäiriöt sekä hartian alueen lihaskireydet. Lisäksi heijastekipua yläraajoihin voivat aiheuttaa lavan seudun lihaksissa esiintyvät triggerpisteet.

Yläraajan säteilyoireiden hoito

Vastaanotollani voin helpottaa kaularangasta ja rintarangasta johtuvaa hermoon kohdistuvaa painetta venytyshoidolla sekä mobilisaatiolla/manipulaatiolla. Lisäksi niska-hartiaseudun ja lavan seudun lihasten käsittelyllä saadaan laukaistua kyseisen alueen lihasjännityksiä. Monesti myös käyttämäni akupunktio on tehokas hoitomenetelmä yläraajojen säteilyoireiden hoidossa. Ohjaan asiakkaalle myös harjoitteet kaula- ja rintarangan liikkuvuuden parantamiseen sekä lihasten vahvistamiseen ja tarvittaessa hermokudoksen mobilisaatioon.