Palvelut

Naprapaatin palvelut

Naprapaatin palveluihin kuuluvat erilaiset manuaaliset hoitomenetelmät, kivunhoitomenetelmät sekä aktiivinen kuntoutus.


Manuaaliset hoitomenetelmät

Mobilisaatio ja manipulaatio

Naprapaatin tarjoamiin manuaalisiin hoitomenetelmiin kuuluvat selkärangan ja raajanivelten mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikat, joilla pyritään lisäämään nivelen liikkuvuutta tai palauttamaan nivelen normaali liikkuvuus. Mobilisaatio on hieman pehmeämpi menetelmä, jossa liikkuvuudeltaan rajoittunut nivel viedään toistoliikkeellä ääriasentoon ja näin ollen venytetään niveltä ympäröiviä kudoksia, kuten nivelsiteitä ja nivelkapselia. Manipulaatio eroaa mobilisaatiosta siten, että siinä ääriasentoon vietyyn niveleen kohdistetaan nopea voimaimpulssi, jolla ylitetään hetkellisesti nivelen fysiologinen liikelaajuus. Molemmilla hoitomenetelmillä päästään samaan hoitovasteeseen eli nivelen liikelaajuus lisääntyy ja sen seurauksena liikerajoituksesta johtuva kipu ja jäykkyys lieventyvät. Se kumpaa menetelmää hoidossa käytetään, valitaan aina asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan yksilöllisesti.

Pehmytkudostekniikat

Naprapaatin käyttämiin pehmytkudostekniikoihin kuuluvat perinteinen hieronta, triggerpistekäsittelyt, lihasvenytystekniikat ja faskiakäsittelyt. Hieronnalla pyritään vaikuttamaan lihasten aineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Lihasten jännittyneisyys liittyy yleensä siihen, että ne tekevät liikaa staattista työtä tai taustalla on esimerkiksi nivelen toimintahäiriö, jonka seurauksena lihakset vetäytyvät ns. suojajännitykseen. Hieronta on tehokas keino lievittää lihasjännitystä. Triggerpisteet ovat lihaksessa olevia kipupisteitä, jotka saattavat aiheuttaa heijastekipua ympäristöönsä tai vaikkapa puutuneisuuden tunnetta käsivarteen, jos kyseessä on lavan seudun triggerpisteet. Triggerpistekäsittelyssä kipukohtaa painetaan niin kauan, kunnes kipu alkaa lievittyä ja lihasjännitys ns. sulaa pois. Triggerpisteitä voidaan käsitellä myös akupunktioneulalla. Lihasvenytyksillä pyritään palauttamaan lihaksen normaali lepopituus sellaisilla alueilla, jotka liittyvät esimerkiksi nivelen liikerajoitukseen selkärangan tai raajanivelten alueella. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pakaraseutu ja lonkankoukistajat alaselän ongelmissa tai kaulan lihakset niska-hartiaseudun ongelmissa. Faskiakäsittely on hyvin samantyyppistä kuin hieronta, mutta käsittely pyritään kohdistamaan ensisijaisesti lihaskalvoihin, jotka liikkuvat lihaksen pinnalla ja lihaksen syvemmissä kerroksissa. Faskiakäsittelyssä hyödynnettään monesti nivelten passiivista tai aktiivista liikettä, jolloin lihaskalvot saadaan liukumaan vapaasti kireillä alueilla. Pehmytkudostekniikoita käytetään mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikoiden yhteydessä ns. valmistavana hoitona tai itsenäisenä hoitona ilman varsinaisia nivelkäsittelyitä.

Kivunhoitomenetelmät

Manuaalinen terapia itsessään toimii monesti jo tehokkaana kivunhoitomenetelmänä, mutta joskus on tarvetta myös akupunktiolle tai fysikaalisille hoitomenetelmille, joilla tehostetaan manuaalisen terapian vaikutuksia. Akupunktio on perinteinen kiinalainen hoitomuoto, joka perustuu useaan eri vaikutusmekanismiin. Yksi niistä on ns. porttikontrolliteoria, jossa neulan tuottama ärsytys jossain puolella kehoa, estää kipuaistimuksen kulkeutumisen aivoihin. Paikallisesti akupunktio vaikuttaa kudosten verenkiertoon vilkastuttavasti. Lisäksi akupunktio vapauttaa kehoon endorfiini hormonia ja tulehduksia estäviä hormoneja, jolla on positiivinen vaikutus paranemisprosessissa. Sähkökipuhoito eli TENS-hoito vaikuttaa hyvin pitkälle samalla tavalla kuin akupunktio eli ns. porttikontrolliteorian kautta ja lisäämällä kudosten verenvirtausta. Lisäksi voidaan käyttää näiden kahden hoidon yhdistelmää eli PENS-hoitoa, jossa akupunktioneulaan yhdistetään matalataajuuksinen sähkövirta. PENS-hoito on monesti tehokas menetelmä esimerkiksi hermoperäisten kipujen hoidossa, kuten iskias-oireet tai kaularankaperäiset yläraajan säteilykivut.

Aktiiviset hoitomenetelmät

Harjoitusterapia ja ergonominen neuvonta

Manuaalisen terapian lisäksi kuntoutumisessa tarvitaan aktiivista terapiaa, jolla saadaan tehostettua käsittelyllä saavutettuja vaikutuksia. Harjoitusterapia on ohjattua ja kohdennettua harjoittelua, joilla pyritään korjaamaan ja parantamaan toimintakykyä. Harjoitteet voivat olla liikkuvuutta lisääviä, hallintaa parantavia, voimaa lisääviä, tasapainoa korjaavia tai kaikkia näitä yhdessä. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan aina henkilökohtainen harjoitusohjelma tukemaan kuntoutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Naprapatian kustannustehokkuus muodostuu nimenomaan manuaalisen terapian ja aktiivisen harjoitusterapian yhteisvaikutuksesta. Ergonominen neuvonta on asiakkaan ohjaamista parempaan ergonomiaan töissä, harrastuksissa, arjen askareissa ja nukkumisessa. Kaikki nämä vaikuttavat toimintakykyyn, kiputuntemuksiin ja yleiseen hyvinvointiin. Esimerkiksi huonot nukkumisasennot ja puutteellinen työergonomia voivat vaikuttaa paljonkin selkäkivun esiintyvyyteen.