Päänsärky ja huimaus

Päänsäryn ja huimauksen taustalla ovat usein yläniskan ongelmat

Päänsärky voi johtua monesta eri syystä ja siksi asiakkaan tarkka haastattelu ja tutkiminen ovat avainasemassa, kun oireita lähdetään hoitamaan. Päänsärky voi tuntua kipuna takaraivolla, ohimoilla, silmän takana tai silmän päällä. Myös purentalihasten alueella voi tuntua särkyä ja lihasten arkuutta. Tavallisin tyyppi päänsäryissä on ns. jännityspäänsärky, jossa kipu on tylppää ja tuntuu usein vannemaisena tuntemuksena ohimoilla, takaraivolla sekä säteilynä kasvojen alueelle. Jännityspäänsärky johtuu niskan alueen lihasten jännitystilasta ja monesti siihen liittyy yläniskan nikamien heikko liikkuvuus. Samoista syistä syntyy myös monesti huimausta, joka johtuu yläniskan proprioseptiikan eli asentotuntoaistin häiriintymisestä. Niskaperäinen huimaus on laadultaan yleensä kaatavaa ja epävarmaa tunnetta liikkeen aikana, esim. kävellessä saatta tulla tunne, että joutuu ottamaan sivuaskelia. Niskaperäinen huimaus saattaa lisääntyä myös istuessa ja pään liikkeiden aikana.

Naprapaatti avuksi päänsärky- ja huimausoireissa

Hoidossa tehtävänäni on lievittää päänsärky- ja huimausoireita manuaalisen terapian menetelmillä, joilla pyritään lievittämään lihasjännitystä ja parantamaan yläniskan liikkuvuutta. Lisäksi ohjaan asiakkaalle harjoitteita, joilla lisätään liikkuvuutta kaularangan alueella sekä vahvistetaan erityisesti niskan ja hartiaseudun lihaksia. Huimausoireiden hoidossa on myös hyvä parantaa yläniskan proprioseptiikkaa erilaisten harjoitteiden avulla. Lisähoitona voidaan käyttää esimerkiksi akupunktiota, joka toimii tehokkaana kivunhoitomenetelmänä päänsärkyoireissa sekä monesti myös migreenityyppisissä oireissa.