Niskakipu

Niskakipu on usein toiminnallinen ongelma

Niskakipu on suhteellisen yleinen ongelma etenkin istumatyötä tekevillä. Niskakipu alkaa yleensä pikkuhiljaa pahentumaan muuttuen kireyden tunteesta kivuksi. Niskakipu voi alkaa joskus myös akuutisti samoin kuin selkäkipu, jolloin pään kääntäminen voi olla hankalaa ja kivuliasta sekä niskan lihakset ovat jännittyneet. Niskakivussa kivun aiheuttajia ovat yleensä lihakset, kaularangan pikkunivelet eli fasettinivelet ja hermot. Niskakipuun voi joskus liittyä myös säteilykipua hartiaan ja yläraajaan, jolloin kyse voi olla välilevyn aiheuttamasta hermojuuriperäisestä oireesta. Akuutin niskakivun hoidossa tärkeimpiä asioita ovat kivun lievitys ja kaularangan normaalien liikeratojen palauttaminen. Kroonisen niskakivun hoidossa keskitytään kivun hoidon ja liikeratojen normalisoinnin lisäksi ergonomiseen neuvontaan ja psykososiaalisiin tekijöihin.

Niska- ja hartiakivun hoito

Olen erikoistunut hoitamaan akuuttia ja kroonista niskakipua. Manuaalisella terapialla pystyn lievittämään tehokkaasti lihasjännitystä ja parantamaan kaularangan nivelten liikkuvuutta. Käytän niskan alueella hoitona pääasiassa manuaalista mobilisaatiota ja tarpeen vaatiessa manipulaatiota, jos mobilisaatiolla ei saavuteta haluttua hoitovastetta. Lisäksi käsittelen monipuolisesti niska-hartiaseudun pehmytkudoksia eri tekniikoilla sekä tarpeen vaatiessa yhdistän manuaaliseen hoitoon akupunktiota ja fysikaalisia hoitomenetelmiä. Niska-hartiakivun hoidossa on tärkeää keskittyä myös aktiiviseen harjoitteluun, joilla pyritään parantamaan kaularangan liikkuvuutta ja lisäämään niskan ja hartioiden lihasvoimaa. Ergonomisella neuvonnalla haetaan muutoksia niskaa kuormittaviin työasentoihin ja nukkumisergonomiaan.