Naprapaatin työkalupakki - apua moneen vaivaan

18.04.2018

Millaista hoitoa naprapatia on? Miten voisin hyötyä naprapaatin hoidosta? Onko naprapaatin hoito turvallista?

Esimerkiksi yllä olevat kysymykset pyörivät selkäkipuisen asiakkaan mielessä, kun hän hakee googlesta tietoa selkäkivun hoitomenetelmistä. Selkäkipuun löytyy monia erilaisia hoitomenetelmiä ja jokaiselle löytyy varmasti se itselle sopiva menetelmä. Tämän tekstin tarkoitus on käsitellä naprapaatin työkaluja selkäkivun ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa. Yleisesti ihmisillä saattaa olla käsitys, että naprapaatti hoitaa ainoastaan selkä- ja niskakipuja ja hoito on pikaista niksauttamista sieltä täältä. Haluan korjata tämän uskomuksen. 

Naprapaatin monipuoliset työkalut kivunhoitoon

Naprapaatin koulutuksessa korostuu taito tutkia ja diagnosoida tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Virallista diagnoosia toki naprapaatti ei voi tehdä, mutta aina ennen hoidon aloittamista täytyy olla ns. työdiagnoosi, jotta tiedetään miten vaivaa lähdetään hoitamaan. Kliininen tutkiminen onkin yksi naprapaatin vahvimmista työkaluista, koska sen ja alkuhaastattelun perusteella hoito saadaan kohdistettua mahdollisimman tarkasti ongelma-alueille. Itse hoidossa käytän eri hoitomenetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan. Selkäkipuihin, niskakipuihin, olkapääkipuihin yms. liittyy yleensä aina pehmytkudosten arkuutta ja jännitystiloja, nivelen toimintahäiriö, joka ilmenee joko jäykkyytenä tai liiallisena liikkuvuutena sekä mahdollisesti hermokudoksen ärsytystä. Hoitomenetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeen mukaan ja monesti tarvitaankin useamman hoitomenetelmän yhdistelmää, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen hoitotulokseen.

Pehmytkudoskäsittely parantaa aineenvaihduntaa

Pehmytkudoskäsittelyn tarkoitus on parantaa lihasten ja muiden pehmytkudosten aineenvaihduntaa ja näin ollen lievittää kipua ja jännittyneisyyttä. Käsittely voi olla hierontaa, fasciakäsittelyä, mobilisoivaa hierontaa, lihasvenytyksiä tai triggerpisteiden painantaa tai kaikkia näitä yhdessä, tarpeen mukaan. Pehmytkudoskäsittelyä voidaan tehdä itsenäisenä hoitona ja esihoitona nivelten käsittelyille. Monesti esim. kroonisten selkäkipujen hoidossa tarvitaan pehmytkudoskäsittelyä selkärangan käsittelyn lisäksi, jotta ongelmaan voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti.

Mobilisaatio ja manipulaatio lisäävät nivelten liikkuvuutta

Mobilisaatio ja manipulaatio tähtäävät molemmat samaan hoitotulokseen eli niillä pyritään parantamaan nivelen liikkuvuutta tai palauttamaan nivelen normaali liikkuvuus. Mobilisaatiossa tehdään pehmeää toistoliikettä, jossa nivel viedään toistuvasti ääriasentoon halutussa liikesuunnassa. Hoito vaikuttaa erityisesti niveltä ympäröiviin rakenteisiin, kuten nivelsiteisiin ja nivelkapseliin, parantaen nivelen aineenvaihduntaa. Manipulaatio eroaa mobilisaatiosta siten, että siinä ääriasentoon vietyyn niveleen kohdistetaan nopea voimaimpulssi, jolla ylitetään hetkellisesti nivelen fysiologinen liikelaajuus. Manipulaatio lisää nivelen liikkuvuutta välittömästi. Molemmat hoitomenetelmät ovat tehokkaita ja turvallisia oikein suoritettuna ja asiakkaalle valitaan sopivat hoitomenetelmät aina tilanteen mukaan.

Akupunktio ja fysikaaliset hoidot helpottavat kipua

Monesti kipua voidaan hoitaa tehokkaasti jo pelkästään manuaalisella terapialla, jos kuitenkin tarvitaan lisää menetelmiä kivun hoitamiseen, niin akupunktio ja fysikaaliset hoitomenetelmät ovat hyviä vaihtoehtoja. Akupunktio vaikuttaa selkäytimen kipua aistivien säikeiden ja aivojen välillä, vaimentaen kiputuntemusta. Se myös parantaa paikallisesti lihasten verenkiertoa ja vapauttaa elimistöön rentouttavia hormoneja sekä toimii myös tulehduksia estävästi, joka vaikuttaa positiivisesti paranemisprosessiin. Fysikaalisista hoitomenetelmistä käytän pääasiassa sähkökipuhoitoja eli TENS-hoitoa sekä EMS-hoitoa, joka toimii enemmän lihasta aktivoivana hoitona esim. hermopinteen aiheuttamissa lihaksen toimintahäiriöissä.

Harjoitusterapia tehostaa ja ylläpitää hoitotuloksia

Manuaalisella terapialla pyritään poistamaan kehon kiputuntemuksia ja luomaan näin ollen edellytykset aktiiviselle kuntoutumiselle. Harjoitusterapiassa pyritään lisäämään liikkuvuutta, parantamaan kehonhallintaa, aktivoimaan lihaksia, lisäämään lihasvoimaa ja näiden kaikkien yhteisvaikutuksella parantamaan ja palauttamaan työ- ja toimintakykyä. Tutkimusten mukaan manuaalisen terapian ja harjoitusterapian yhdistelmä on vaikuttavaa hoitoa esim. erilaisten selkä-, niska- ja olkapääkipujen hoidossa. Harjoitteet suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen ja lähtötilanteen mukaan. Harjoitteet voidaan suunnitella toteutettaviksi joko kotona tai kuntosalilla.


Tässä lyhykäisyydessään kuvaus minun naprapaattina käyttämistäni hoitomenetelmistäni. Kipuihin ja muihin tuki- ja liikuntaelimistön oireisiin ei aina ole tiettyä kaavaa hoidon suhteen, joka toimisi jokaisessa tapauksessa. Jostain on aina lähdettävä liikkeelle ja kokeiltava mikä tai mitkä hoitomenetelmät toimivat parhaiten yksilöllisesti. Lisäksi täytyy muistaa, että useimmiten ei ole oikotietä onneen, vaan kuntoutuminen vaatii myös omaa aktiivisuutta. Naprapaatti ei ole ihmeparantaja, jonka taikakosketuksesta asiakas paranee välittömästi. Itse asiassa me emme hoida kipua tai kudosvauriota pois, me luomme hoidollamme edellytykset sille, että keho voi parantaa itse itsensä, kun se saa liikkua vapaasti ilman liikerajoituksia. 


Ossi Häkkinen, naprapaatti

ossi.hakkinen@naprapaattijkl.com

www.naprapaattijkl.com