Kipeän selän kanssa Naprapaatin vastaanotolla

22.02.2018

Naprapatia on manuaalista eli käsin tehtävää terapiaa, jolla pyritään hoitamaan kipuja ja niihin liittyviä liikerajoituksia.

Naprapatia on monelle vielä suhteellisen tuntematon hoitomuoto Suomessa. Muissa pohjoismaissa, kuten Ruotsissa ja Norjassa, naprapaatit ovat suurimpia manuaalisen lääketieteen ammattikuntia, joiden tietoon ja taitoon tuki- ja liikuntaelinsairauksissa luotetaan. Suomessa ammattinimikkeen tuntemattomuus johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että naprapaatteja on melko vähän ja koulutusta annetaan vain yhdellä paikkakunnalla ja yhdessä ainoassa ammattikorkeakoulussa Kotkassa. Toki Suomessa työskentelee myös monia naprapaatteja, jotka ovat saaneet koulutuksensa yksityisessä naprapaattikorkeakoulussa Tukholmassa. Ihmisten tietoisuus naprapatiasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa on siis melko vähäistä.

Naprapaatit ovat kivunhoidon asiantuntijoita

Sana naprapatia sen jo kertoo, napravit=korjata ja pathos=kipua, että naprapaatit ovat ammattilaisia kivunhoidossa ja nyt puhutaan nimenomaan manuaalisista hoitomenetelmistä. Naprapaatin antaman hoidon ensisijainen tavoite on helpottaa kipua ja särkyä sekä muita oireita manuaalisen terapian menetelmin. Naprapaatin tekemällä kliinisellä tutkimuksella ja haastattelulla pyritään selvittämään niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat kipua sekä kivun alkuperää. Joskus kipua voi esiintyä täysin eri alueella kehoa, kuin missä sen aiheuttaja on. Siksi on tärkeää hoitaa myös kivun alkuperäistä syytä akuuttien oireiden lisäksi. Tämä asia korostuu etenkin kroonisessa kivussa, jossa kehossa voi olla useitakin kompensaatiomekanismeja päällekäin. Kompensaatiolla tarkoitan sitä että, kun meille tulee kipua esimerkiksi vasempaan lonkkaan alamme varoa sitä, jolloin liikkuminen muuttuu toispuoleiseksi ja alamme käyttää lihaksiamme eri tavalla. Seurauksena keho kehittää kompensaatioita, joissa se saa olla ja toimia mahdollisimman kivuttomasti toisin sanoen käytämme enemmän kivutonta puolta ja kehon liikemallit vääristyvät. Tämä puolestaan aiheuttaa kudosten yksipuolista kuormitusta, joita keho kestää tiettyyn rajaan saakka, kunnes se alkaa viestiä kivulla, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Näiden seikkojen vuoksi kipua kannattaa alkaa hoitamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin voidaan aloittaa myös asianmukainen harjoittelu. Naprapaatti on asiantuntija molemmissa.

Naprapaatti selkäkivun hoitajana

Naprapaatin hoito perustuu vankkaan tutkimustietoon manipulatiivisten hoitomenetelmien osalta. Manipulaatio ja/tai mobilisaatio ovat tutkitusti tehokkaita hoitomenetelmiä kroonisen ja akuutin selkäkivun hoidossa. Nivelkäsittelyn lisäksi naprapaatti käsittelee pehmytkudoksia eri tekniikoilla, jolloin myös lihasjännityksiä saadaan laukaistua. Lisäksi kivun selättämiseen tarvitaan asianmukaista ohjausta ja harjoittelua sekä joskus myös muita kivunhoitomenetelmiä, kuten akupunktiota ja fysikaalisia hoitomenetelmiä. Kipeän selän kanssa kannattaa siis kääntyä naprapaatin puoleen jo mahdollisimman akuutissa vaiheessa. 

Ossi Häkkinen, naprapaatti

ossi.hakkinen@naprapaattijkl.com

www.naprapaattijkl.com

#selkäkipu #naprapaatti #kivutontaliikkumista #jyväskylä #keskisuomi